با شما مخالفم
هميشه از متغيّرها آغاز مي‌شود
اما
رياضي آمده تا پيش ببرد
بدون نياز به آزمون
كار رياضي اصلاً همين است
قطعاً تمام انواع مكانيكي كه اشاره فرموديد
بدون شك و شبهه
از مشاهده آغاز شده‌اند
از آزمون‌هاي اوليه
ولي
بعد رفته‌اند در فيزيك نظري
به كمك رياضيات جبري
به كمك ديفرانسيل و انتگرال

آيا شما
معادله‌اي در فيزيك مي‌شناسيد
كه بدون كمك ديفرانسيل و انتگرال به دست آمده باشد؟

حالا
من خدمت شما عرض مي‌كنم
ما در مدرسه
و در دانشگاه
هم ديفرانسيل را مي‌خوانيم
ياد دانش‌آموزان مي‌دهيم
با نام مشتق
و هم انتگرال را
حد و لگاريتم هم براي كمك
مي‌روند داخل همين دو ابزار
اما
هرگز فلسفه ديفرانسل و انتگرال را ياد نمي‌دهيم
ياد نمي‌گيريم

خب من عرض مي‌كنم
من براي شما
فلسفه‌اي كه پشت ديفرانسيل و انتگرال هست را عرض مي‌كنم
دو ابزار قدرتمندي
كه
نه تنها فيزيك
امروزه
تمامي علوم تجربي و حتي انساني به آن محتاجند
از آن استفاده مي‌كنند
حتي در روانشناسي و جامعه‌شناسي و اقتصاد هم
شما كه قطعاً نمي‌گوييد مكانيك لاگرانژي بدون ديفرانسيل و انتگرال قابل توليد بوده است؟

نه
نمي‌خواهم بگويم تمام معادلات جبري
با متغيّرها تعريف مي‌شوند
متغيّر و تابع
كه البته تابع هم خودش متغيّر است
نه
اين درست است
اين كه اصلاً جبر با متغيّر كار مي‌كند
اين تحوّلي‌ست كه در حساب پديد آمده
جبر يك نوآوري‌ست
كه علم حساب را از شرّ عددها خلاص كرده
متغيّر كرده
همان اعداد را
نه
اين را نمي‌خواهم عرض كنم
اگر چه صحيح است

[ادامه دارد.]


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Mike Brandon Kimberly شرکت ستاک فناوري ويرا دانلود چيزهاي کمياب Arlene Sarah Drew Christina معرفي انواع لپ تاپ